Strona główna

Definicja algorytmu:
Algorytm jest to uporządkowany i uściślony sposób rozwiązania problemu, zawierajacy szczegółowy opis wykonywanych czynności.

Sposoby prezentacji algorytmów:
- słowny opis algorytmu
- opis algorytmu w postaci listy kroków
- drzewo algorytmu
- schemat blokowy
- zapis programu w języku programowania


Opracowanie na podstawie:
Algorytmy , Maciej M.Sysło , WSiP
Zagadnienia maturalne z informatyki , Tomasz Franz, Marcin Szeliga , Helion
Informatyka dla liceum - zeszyt IX - Algorytmy , Andrzej Dyrek, Leszek Hadasz , e2000
Informatyka dla liceum ogólnokształcącego część 1 , Grażyna Koba , Migra
http://www.i-lo.tarnow.pl/edu/inf/alg/algsort/index.html
http://eri.edu.pl