Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 17, wszystkich 2793934, online 3

Strona załadowała się
w 0.01058292 s
zużywając 1,15 MB

 

 
Zdalna kontrola? Dla nas to żaden problem!

W 2012r. uczniowie Bartłomiej Chmielewski, absolwent klasy informatycznej i Artur Łącki, uczeń klasy III technikum kształcący się w zawodzie technik teleinformatyk zbudowali układ automatyki domowej, który został zgłoszony do oceny w ogólnopolskiej Olimpiadzie Innowacji Technicznych. Komisja konkursowa doceniła walory zgłoszonego projektu, dzięki czemu jego autorzy zdobyli tytuły finalistów Olimpiady i zostali zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskując jednocześnie 100% punktów na dyplomie zawodowym. Opiekunami uczniów w konkursie byli: dr Andrzej Aftański i mgr inż. Andrzej Krieger.

Zaproponowane przez uczniów urządzenie łączy dwie dziedziny techniki: elektronikę i informatykę i wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne, takie jak mikrokontrolery i sterowanie przez Internet. Wymienione dziedziny techniki od wielu lat rozwijają się bardzo dynamicznie, dzięki czemu życie każdego z nas staje się ciekawsze, łatwiejsze i wygodniejsze. Układy elektroniczne znajdują zastosowanie w niemal każdym współczesnym urządzeniu domowym. Wiele z tych urządzeń mogłoby jednak stać się bardziej użytecznymi gdyby posiadały możliwość programowania swej pracy lub gdyby ich działanie mogło być w sposób automatyczny uzależnione od pewnych, ustalonych przez domowników warunków. Problem ten dostrzegli już stosunkowo dawno inżynierowie konstruując układy automatyki domowej, które sterowały w ustalony przez użytkownika sposób odbiornikami sieci energetycznej 230V. Czasem taka automatyka spełniała też rolę symulacji obecności domowników chroniąc dobytek właścicieli przed nieproszonymi gośćmi. Powszechne wykorzystanie Internetu dało takim układom jeszcze jedną zaletę: możliwość zdalnej kontroli automatyki domowej przez sieć globalną.

Opracowane przez Artura i Bartłomieja urządzenie bazuje na tych rozwiązaniach i posiada wszelkie zalety praktycznego sterowania urządzeniami domowymi pod kontrolą komputera: jest tanie, łatwe w obsłudze, bezpieczne, a dzięki Internetowi posiada możliwość sterowania z dowolnego miejsca na Ziemi. Za pomocą układu e-automatyki TurnON R2 można włączać lub wyłączać trzy niezależne urządzenia zasilane z ogólnodostępnej sieci energetycznej 230V. Dodatkowo do urządzenia można dołączyć w kaskadę do 30 kolejnych modułów tworząc w ten sposób pewien rodzaj sieci podłączonej i sterowanej z głównego sterownika, który komunikuje się z komputerem klasy PC. Funkcjonalność połączonych modułów jest praktycznie dowolna, a głównym ograniczeniem jest pomysłowość projektanta - mogą to być zarówno dodatkowe urządzenia zasilane z sieci jak i elementy monitorujące otoczenie, takie jak np. termometr.

Podstawowe zalety układu e-automatyki domowej TurnON R2 to:

  • Stosunkowo niski koszt wykonania,
  • Możliwość łatwej rozbudowy,
  • Łączność poprzez port USB,
  • Przedstawienie stanu sterowanych urządzeń na czytelnym wyświetlaczu LCD,
  • Zapamiętywanie ostatniego stanu rządzeń (w razie utraty zasilania, po ponownym włączeniu urządzenie wraca do ostatniego stanu),
  • Odporność na zwarcia w podłączonych urządzeniach,
  • Kontrola urządzenia z poziomu lokalnego komputera i strony WWW.

Układ TurnOn R2 może stanowić nieodzowną pomoc ludziom niepełnosprawnym lub starszym wyręczając ich w wielu czynnościach domowych nie tylko w sposób bezpośredni, ale "pamiętając" o konieczności wykonania wcześniej ustalonej w harmonogramie prac domowych czynności. System pozwala bowiem na zaprogramowanie sekwencji zdarzeń związanych z obsługą urządzeń do niego dołączonych. Ponadto sterowanie przez Internet daje możliwość nie tylko zdalnego w sensie dosłownym kontrolowania stanu urządzeń w domu, ale pozwala na swobodne wydawanie poleceń na terenie posesji z wykorzystaniem w tym celu dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu, a więc tabletu, smartfona lub zwykłego telefonu komórkowego.

Największą zaletą sterownika TurnON R2 jest obsługa sterowanych odbiorników przez Internet. Po uruchomieniu przeglądarki stron www i wpisaniu adresu urządzenia widoczne jest następujące okno:

Po zalogowaniu użytkownik otrzymuje panel sterujący z zaznaczonymi urządzeniami sterowanymi oraz ich aktualnym stanem, który mozna zmienić. Aby włączyć lub wyłączyć dane urządzenie należy zaznaczyć odpowiednie pole pod ikoną tego urządzenia. Ikonki przedstawiające urządzenia pomagają użytkownikowi w łatwiejszym zidentyfikowaniu sterowanych urządzeń i mogą być oczywiście modyfikowane. Po zaznaczeniu bądź usunięciu zaznaczenia urządzenia następuje automatyczny zapis jego stanu w bazie danych i wygenerowanie odpowiedniego pliku. Plik ten jest zapisywany w osobistym katalogu użytkownika na serwerze, a następnie do tego pliku odwołuje się aplikacja okienkowa, która komunikuje się ze sterownikiem urządzenia - wydając na podstawie pobranych informacji komendę aktywacji bądź dezaktywacji odbiornika energii.

Na głównym panelu kontrolnym znajduje się również opcja Harmonogram działania, za pomocą której użytkownik może ustalić sekwencję zdarzeń dotyczących sterowania kontrolowanymi urządzeniami. Po kliknięciu i wyborze tej opcji otrzymujemy możliwość zdefiniowania zadań dotyczących czasu włączenia i wyłączenia sterowanego urządzenia. W ten sposób użytkownik może zaplanować etapy sterowania, co w niczym nie ogranicza jego mozliwości bieżącego nadzorowania i sterowania odbniornikami energii.


do góry

 

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2020

Technikum nr 4, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3