Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 17, wszystkich 2793927, online 2

Strona załadowała się
w 0.01065612 s
zużywając 1,15 MB

 

 
Najlepsi w zawodzie

13 czerwca 2012 roku o godzinie 1000 w Centrum Kształcenia Praktycznego w CDiE przy ul. Ogniowej 2 odbył się uroczysty finał konkursu "Najlepszy uczeń w zawodzie", na którym zostały wręczone nagrody i dyplomy dla najlepszych w zawodzie absolwentów działu budowlanego, mechanicznego i elektrycznego, listy gratulacyjne dla rodziców wytypowanych absolwentów, dyplomy dla najlepszych w zawodzie uczniów z pozostałych klas realizujących zajęcia praktyczne oraz dyplomy za 100% frekwencję na zajęciach praktycznych w roku szkolnym 2011/2012. Aby uczeń został wytypowany do nagrody musiał uzyskać co najmniej ocenę bardzo dobrą z zajęć praktycznych, systematycznie uczęszczać na zajęcia (frekwencja powyżej 90%), a także wyróżniać się kulturą osobistą. Szczególnie wyróżniony został uczeń klasy 3 bz Mateusz Olejniczak, odbierając nagrodę i dyplom dla najlepszego w zawodzie. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!


Do góry  | Powrót do aktualności

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2020

Technikum nr 4, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3