Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 17, wszystkich 2793963, online 2

Strona załadowała się
w 0.00759912 s
zużywając 1,15 MB

 

 
ELEKTRYK w ogólnopolskim projekcie Eduscience.

Miło nam poinformować, że Zespół Szkół Elektrycznych jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna z województwa kujawsko-pomorskiego została wylosowana i weźmie udział w ogólnopolskim projekcie EDUSCIENCE. Projekt ten realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty - Działanie 3.3.4 - projekty innowacyjne ma służyć podnoszeniu kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii. Głównym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy uczniów i uczennic z całej Polski poprzez opracowanie, pilotażowe wdrożenie oraz upowszechnienie innowacyjnych programów nauczania z wykorzystaniem interaktywnej platformy e-learningowej.


Do góry  | Więcej informacji o projekcie  | Powrót do aktualności

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2020

Technikum nr 4, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3