Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 17, wszystkich 2793937, online 3

Strona załadowała się
w 0.0108602 s
zużywając 1,15 MB

 

 
Uczniowie ELEKTRYKA zdobyli uprawnienia SEP.

 

12 czerwca 2012 r. w naszej szkole odbył się egzamin umożliwiający uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego SEP. Świadectwo uprawnia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych o napięciu do 1 kV w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu. Dokument ten jest niezbędny w przyszłej pracy zawodowej elektryków i elektroników. Egzamin przeprowadził Zespół Egzaminacyjny Stowarzyszenia Elektryków Polskich we Włocławku. Do egzaminu przystąpiło 43 uczniów najstarszych klas w zawodach: technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk, elektryk i elektromechanik. Po dwugodzinnych zmaganiach wszyscy uczniowie uzyskali pozytywny wynik egzaminu. Gratulujemy!


Do góry  | Powrót do aktualności

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2020

Technikum nr 4, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3