Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 17, wszystkich 2793978, online 3

Strona załadowała się
w 0.01073599 s
zużywając 1,15 MB

 

 
Energia elektryczna w przyszłości. Wizja roku 2050.

 

W bieżącym roku szkolnym spółka Energa ogłosiła dla trzyosobowych drużyn złożonych z uczniów ponadgimnazjalnych szkół technicznych konkurs pod hasłem Energia elektryczna w przyszłości. Wizja roku 2050. Uczniowie mieli zadanie napisać referat o charakterze publikacyjnym, w którym zawarliby własną wizję energetyki roku 2050. Następnie autorzy pięciu najlepszych referatów poproszeni zostali o zaprezentowanie swojej pracy przed czteroosobowym jury, złożonym z przedstawicieli uczelni wyższych: Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Opolskiej. Najlepiej z tego zadania wywiązali się uczniowie naszej szkoły: Adrian Wójcik i Błażej Walczak, absolwenci klasy elektronicznej oraz Sławomir Królikowski uczący się w klasie o specjalności technik teleinformatyk. Ich referat jury uznało za najbardziej profesjonalny, a prezentacja przed publicznością zgromadzoną w Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsku, gdzie odbywał się finał konkursu, zrobiła najlepsze wrażenie. Nasza drużyna nie tylko prezentowała się profesjonalnie i była bardzo dobrze przygotowana merytorycznie do odpowiedzi na pytania zadawane przez jury, ale też zaskoczyła wszystkich przygotowanym eksperymentem, który przedstawiał bezprzewodowe przekazywanie energii elektrycznej ze źródła do odbiornika.
Za zajęcie pierwszego miejsca uczniowie oraz ich opiekun, dr Andrzej Aftański, otrzymali laptopy ufundowane przez spółkę Energa, a nasza szkoła otrzymała voucher na 12.000zł, które możemy przeznaczyć na zakup dowolnych pomocy dydaktycznych. Ponadto zwycięski referat zostanie opublikowany wraz z notkami o jego autorach na łamach kwartalnika naukowego Acta Energetica, wydawanego przez spółkę Energa.
Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, a na uroczystości wręczenia nagród finalistom, oprócz przedstawicieli sponsora, obecni byli przedstawiciele Pomorskiego Kuratorium Oświaty oraz Urzędu Miasta w Gdańsku.


Do góry  | Powrót do aktualności

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2020

Technikum nr 4, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3