Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 17, wszystkich 2793986, online 3

Strona załadowała się
w 0.00987911 s
zużywając 1,15 MB

 

 
Uczeń ELEKTRYKA laureatem konkursu Historia i kultura Żydów polskich.

Dawid Szpryngiel z klasy II Td otrzymał tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu Historia i kultura Żydów polskich organizowanego przez Fundację Shalom pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W etapie szkolnym konkursu w Elektryku brało udział 5 uczniów-każdy z nich pisał pracę na temat związany z kulturą żydowską, każda z prac została oceniona, a najlepsza zakwalifikowana do drugiego etapu. Kolejna ocena została przeprowadzona przez komisję finałową, która z około 250 prac nadesłanych z całej Polski, wybrała 90 najlepszych i ich autorów zaprosiła na egzamin ustny do Warszawy. 2 czerwca w Teatrze Żydowskim w Warszawie odbyły się rozmowy finalistów z członkami komisji obradujących pod przewodnictwem prof. Feliksa Tycha. Kiedy szacowne grono obradowało nad wynikami egzaminów, finaliści zwiedzali Warszawę. Kolejnego dnia, 3 czerwca, uczestnicy finałów zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego, gdzie odbyło się spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakończone drobnym poczęstunkiem. Kolejny punkt programu stanowiło zwiedzanie Warszawy pod opieką pana Jana Jagielskiego. Po obiedzie w restauracji Magat finaliści z niecierpliwością oczekiwali na werdykt jury. Dyrektor Fundacji, Gołda Tencer, podziękowała wszystkim za świetne prace i nastąpił punkt kulminacyjny-odczytywanie nazwisk laureatów, wręczanie nagród. Wśród laureatów znalazł się także Dawid Szpryngiel z Elektryka, któremu serdecznie gratulujemy sukcesu!

Jak widać w Elektryku można rozwijać wszelkie pasje, nie tylko te ściśle techniczne.


Do góry  | Powrót do aktualności

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2020

Technikum nr 4, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3