Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 10, wszystkich 2789129, online 2

Strona załadowała się
w 0.00779319 s
zużywając 1,15 MB

 

 
Wygrali! Zostali przeszkoleni..
06. 05. 2016

 

Pod koniec kwietnia finaliści konkursu „Moja Szkoła Liderem w BHP” oraz uczniowie klasy czwartej kształcący się w zawodzie technik elektryk wzięli udział w szkoleniu dotyczącym sprawdzeń odbiorczych w instalacjach elektrycznych. Szkolenie poprowadził pan Lech Dziewierz kierownik Zakładu Szkolenia Centralnego Ośrodka Szkoleń i Wydawnictw Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W trakcie szkolenia uczniowie w bardzo interesujący sposób zostali zapoznani z najnowszymi przepisami dotyczącymi przeprowadzania pomiarów i sprawdzeń w elektrycznych instalacjach odbiorczych oraz rodzajami i metodami wykonywanie tych pomiarów.

Szkolenie było nagrodą jaką zdobyli uczniowie Elektryka za 2 miejsce w ogólnopolskim konkursie „Moja Szkoła Liderem w BHP”. Głównym celem konkursu było sprawdzenie znajomości zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Drużynę Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku tworzyli tegoroczni maturzyści: Adam Bukowski, Szymon Grzelak, Mateusz Tomczak oraz opiekun p. Maciej Rakowski – nauczyciel przedmiotów zawodowych.


Do góry  | Powrót do aktualności

 

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2020

Technikum nr 4, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3