Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 10, wszystkich 2789100, online 5

Strona załadowała się
w 0.00736809 s
zużywając 1,15 MB

 

 
ELEKTRYK z tytułem „Szkoły z Energią”.
19. 04. 2016

 

Spółka Akcyjna ELEKTROBUDOWA przyznała Zespołowi Szkół Elektrycznych we Włocławku tytuł „Szkoły z Energią”. Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku od kilku lat współpracuje z Elektrobudową, która stwarza miejsca pracy dla absolwentów, kształcących się w zawodach elektrycznych. Zatrudnienie absolwentów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, stwarza możliwość dalszego rozwoju w karierze zawodowej i powoduje, że absolwentom Elektryka nie grozi bezrobocie. W ubiegłym roku m in. przy aktywnej działalności szkoły wszyscy chętni absolwenci podjęli pracę w wyuczonych lub pokrewnych zawodach.

ELKTROBUDOWA S.A. w swoim wyróżnieniu zaznaczyła, że Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku dobrze przygotowuje do zawodu elektryka, stawia na praktykę, pomaga absolwentom w wejściu na rynek pracy oraz kształci najlepszych uczniów.

ELEKTROBUDOWA S.A. jest liderem wśród polskich firm pracujących na rzecz elektroenergetyki. Świadczy kompleksowe usługi, realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. ELEKTROBUDOWA S.A. jest producentem urządzeń elektroenergetycznych rozdzielnic i aparatury rozdzielczej wysokich, średnich i niskich napięć oraz stacji i systemów elektroenergetycznych. ELEKTROBUDOWA S.A. istniejąca od ponad 60 lat na rynku brała udział w budowie niemal wszystkich elektrowni i elektrociepłowni w Polsce oraz bardzo wielu na świecie.


Do góry  | Powrót do aktualności

 

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2020

Technikum nr 4, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3